Polityka prywatności

 

Polityka prywatności serwisu o-outlet.pl

 

 

 1. Informacje ogólne

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych – jako użytkownika serwisu o-outlet.pl, a także przysługujących Ci w tym zakresie praw.

 

Zakładając konto w serwisie o-outlet.pl, poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego, składając zamówienie, czy też zapisując się na newsletter – dobrowolnie przekazujesz nam informacje o sobie. Pozyskujemy również informacje o Twojej aktywności w serwisie, poprzez gromadzenie plików “cookies”.

 

Informacje te stanowią Twoje dane osobowe, podlegające ochronie na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

 

Szanujemy prawo do ochrony Twoich danych osobowych i gwarantujemy realizację przysługujących Ci praw i wolności, zgodnie z w/w regulacjami, w szczególności RODO, a także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.).

 

Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić Twoim danym osobowym właściwą ochronę i wykorzystywanie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, czy też korzystania z konta w serwisie o-outlet.pl. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Twoich danych, w tym zabezpieczenie ich przed nieuprawnionym dostępem.

Wierzymy, że zapoznanie się z naszą Polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w o-outlet.pl.

 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych w o-outlet.pl?

 

Administratorem danych osobowych w o-outlet.pl (dalej: „Administrator”), czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, jest:

 

OEX E-Business sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Równoległej 4a, 02-235 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000675541, REGON: 367184406, NIP: 522-30-90-899.

Biuro i adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, tel.: +48 22 230 20 42.

 

 • Z kim możesz się kontaktować w sprawie Twoich danych?

 

ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), z którym możesz się kontaktować w sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi:

Marcin Gocławski, e-mail: iodo@oexebusiness.com, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

 

 1. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

 

Do najważniejszych elementów stosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. Certyfikat SSL.
 2. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy o-outlet.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych.
 3. System IT o-outlet.plspełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

 

 

 

 

 1. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

 

 1. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w serwisie o-outlet.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełnianie całego formularza zamówienia. Po zalogowaniu masz również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Ponadto w każdej chwili możesz samodzielnie poprawiać lub uzupełniać dane na swoim koncie.

 

Dane, o które prosimy w trakcie rejestracji to:

 • adres e-mail – niezbędny do logowania do serwisu o-outlet.pli komunikacji związanej z korzystaniem z o-outlet.pl;
 • ustanowienie własnego, unikalnego hasła dostępu do strony serwisu.

 

 1. Złożenie zamówienia

 

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 • imienia i nazwiska lub nazwy firmy/instytucji – dane niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 • w przypadku firmy/instytucji numeru NIP – dane niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 • adresu (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – dane niezbędne do zaadresowania przesyłki;
 • adresu e-mail – dane niezbędne do komunikacji związanej z realizacją zamówienia i przesyłania statusów zamówienia;
 • numeru telefonu – dane niezbędne w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagane przez przewoźników).

 

W przypadku, wyboru opcji dostawy na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 • imienia i nazwiska lub nazwy firmy/instytucji – niezbędne do zaadresowania przesyłki;
 • adresu (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 • adresu e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 • numeru telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

 

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez o-outlet.pl i następujące podmioty, w podanym poniżej zakresie:

 • imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail - wskazane jako adres dostawy - przekazywane są firmom przewozowym/kurierskim w postaci etykiety/listu przewozowego, będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki;
 • imię i nazwisko, adres, NIP - wskazane jako dane, na które ma być wystawiony dokument sprzedaży - są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego: OEX E-Business Sp. z o.o.;
 • w przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności, pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane w serwisie o-outlet.pl.

 

 1. Subskrypcja newslettera

 

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia, prosimy jedynie o podanie Twojego adresu e-mail, na który przesyłane będą przez ADO informacje handlowe.

 

Z newslettera możesz w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w o-outlet.pl lub klikając link anulujący subskrypcję (znajdujący się w stopce każdego newslettera).

 

 

 1. Dobrowolność podania danych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne m.in. do świadczenia przez Administratora usługi – założenia konta w serwisie o-outlet.pl, realizacji umowy sprzedaży, wystawienia faktury, dokonania wysyłki, czy też odpowiedzi na zgłoszoną reklamację.

 

 • Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

 

Przetwarzanie danych osobowych w celu utworzenia konta w serwisie o-outlet.pl, realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tzn. jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia.

 

Dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym archiwizacja dokumentacji podatkowo-księgowej - przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).

 

Twój adres e-mail przetwarzamy w celach marketingowych, np. wysyłki newslettera, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą w dowolnym momencie możesz wycofać.

 

Informacje o Twojej aktywności w serwisie, poprzez gromadzenie plików “cookies”, również przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 • Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane?

 

 1. Dane przetwarzane dla celów związanych z rejestracją - będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia konta w serwisie.
 2. Dane przetwarzane w związku z realizacją zamówienia - będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży; część tych danych, przetwarzanych w celu spełnienia obowiązków podatkowo-księgowych - będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji umowy sprzedaży.
 3. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody, m.in. w celu wysyłki newslettera - będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
 4. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów Administratora, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia ewentualnego, wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 5. Dane zapisane z plików cookies przetwarzane będą przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
 6. Dane osobowe Użytkowników nieposiadających Konta w serwisie przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

 

 

 1. Informacje pobierane automatycznie

 

 1. Serwer

 

System informatyczny, z którego korzysta o-outlet.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz, łącząc się z o-outlet.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na o-outlet.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji o-outlet.pl, w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Informacje te nie są nigdy łączone z danymi przez Ciebie podanymi w formularzach i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

 1. Cookies

 

Serwis o-outlet.pl, korzysta z tzw. plików cookies („ciasteczek”).

 

Wykorzystujemy dwa rodzaje „ciasteczek”, tj.:

 • sesyjne – pozostające na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z serwisu,
 • stałe – pozostające na twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

 

Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcjonalności sewisu o-outlet.pl,
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

 

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

 

Należy jednak mieć na uwadze, że gdy „ciasteczka” będą zablokowane, strona nie będzie pamiętać Twoich ustawień. W konsekwencji każdorazowe odwiedzanie serwisu będzie się wiązało z koniecznością wypełniania tych samych danych.

 

Niewyłączenie wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystanie.

 

„Ciasteczka” wykorzystywane są w następujących celach:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznym,
 • marketingowym,
 • udostępniania funkcjonalności serwisu o-outlet.pl.

 

W celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w serwisie oraz sposobu korzystania z niego korzystamy z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Twoim urządzeniu i osób trzecich.

Administrator w ramach rozwoju serwisu może również korzystać z Google AdWords, które używa plików cookies znajdujących się na urządzeniu użytkownika i osób trzecich w celu dostosowania zawartości serwisu pod kątem analizy zachowań jej użytkowników.

 

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

 

Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

 

 1. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe

 

 1. Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu o-outlet.pl. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające). Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas m.in. usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do: marketingu online, do wyświetlania powiadomień, do wysyłki wiadomości e-mail, do analizy ruchu w serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności. 

 

 1. Organy państwowe

Możemy przekazać Twoje dane osobowe uprawnionym organom państwowym (jeżeli zwrócą się do nas z takim żądaniem), w szczególności: jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

 1. Transfer danych

W związku z możliwością korzystania przez nas z narzędzi takich jak Google Analytics i Google AdWords, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie decyzji wykonawczej (UE) 2016/1250 przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C (2016) 4176).

 

 

 1. Jakie przysługują Ci uprawnienia?

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, masz prawo do:

 • uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania danych – w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości,
 • cofnięcia w każdym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych - jeśli była ona podstawą do przetwarzania przez nas Twoich danych; przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie Twoich danych, dokonywane przed jej cofnięciem,  zgodę możesz cofnąć przesyłając oświadczenie w tym zakresie na adres: OEX E-Business Sp. z o. o. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa (z dopiskiem: „do IODO” lub „do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”) lub adres e-mail: iodo@oexebusiness.com;
 • ograniczenia przetwarzania danych:
 1. w czasie weryfikacji przez Administratora prawidłowości danych,
 2. do czasu rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu,
 3. gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem i skorzystasz z prawa do ograniczenia przetwarzania, zamiast żądania usunięcia danych osobowych,
 4. gdy dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora w ograniczonym zakresie będzie Ci potrzebne do ustalenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
 • przenoszenia swoich danych osobowych (tj. otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu, celem ich przesłania innemu administratorowi),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Administratora - skorzystanie z tego prawa spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych, chyba, że będą istniały prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania, nadrzędne wobec Twich interesów, praw i wolności lub dane osobowe będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) - skorzystanie z tego prawa spowoduje usunięcie Twoich danych osobowych, chyba, że będą istniały prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane osobowe będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Skorzystanie z przysługującego uprawnienia zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich danych oraz celu ich przetwarzania.

 

 

Żądania, wnioski, zapytania lub ewentualne skargi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień, możesz zgłaszać naszemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem:

·        poczty elektronicznej, e-mail: iodo@oexebusiness.com

·        poczty tradycyjnej: adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

 

 

W razie wyczerpania praw przysługujących Ci względem Administratora i uznania, że przetwarzanie przez OEX E-Business Sp. z o.o. Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

 

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie

 

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Nie będą też wobec Ciebie podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka).

 

 • Zmiany Polityki prywatności

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści Polityki prywatności serwisu o-outlet.pl, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.

 

13 maja 2019 r.

Wybierz język
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl